Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny 49 mieszkań
Lokalizacja: Warszawa, ul. Nabielaka
Powierzchnia: 7 800 m2
Zakres: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Rok projektu: 1996
Realizacja: