Rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno- biurowego MET Eurosystem

Koncepcja przewiduje całkowitą przebudowę istniejącej części i jej rozbudowę o dwukondygnacyjną nie podpiwniczoną część.
Parter, z wyjątkiem strefy wejścia do części biurowej został przeznaczony na cele produkcyjne, zaś piętro na cele socjalne produkcji oraz cele biurowe.
Powstała na parterze w wyniku przebudowy i rozbudowy hala zostanie zagospodarowana urządzeniami i ciągami produkcyjnymi.
Powierzchnia powstałego w wyniku przebudowy i rozbudowy piętra zostanie podzielona na dwie oddzielone części tj. socjalną produkcji oraz biurową.
Koncepcja została opracowana w dwóch wariantach, które różnią się rozwiązaniem wejścia do części biurowej
Lokalizacja: Piaseczno
Powierzchnia przebudowy: 1800 m2
Powierzchnia rozbudowy : 1700 m2
Zakres: Projekt koncepcyjny
Rok projektu: 2019
Inwestor: MET Eurosystem Sp. z o. o.