Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

Rozbudowa i przebudowa budynku dawnego pawilonu operacyjnego oddziału chirurgicznego Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie na siedzibę Instytutu Teatralny im. Z. Raszewskiego.
Budynek wpisany do rejestru zabytków po adaptacji i rozbudowie zawiera m.in wielofunkcyjną salę widowiskową na 90 osób z zapleczem, salę wystawową, czytelnię, pomieszczenia biurowe oraz nowoczesne archiwum dokumentacji Instytutu.
Lokalizacja: Warszawa, ul. Jazdów
Powierzchnia przebudowy : 900 m2
Powierzchnia rozbudowy 600 m2
Zakres: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Rok projektu: 2004/2005
Realizacja:
Inwestor: