Podczyszczalnia ścieków Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris

Powierzchnia użytkowa: 70 m2
Zakres: projekt budowlany i wykonawczy
Rok projektu: 2010
Realizacja: 2011
Inwestor: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.