Budynek mieszkalny wielorodzinny

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (6 mieszkań)
Lokalizacja: Warszawa, ul. Lustrzana
Powierzchnia: 800 m2
Zakres: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Rok projektu: 1998
Realizacja: 1999- 2000