portret-1

Pracownia „Stefan Żółtowski – Architekt” założona została w 1999 roku i jest kontynuacją wcześniej prowadzonych w latach 1992- 1995 firm „Architektura i Wnętrza – Stefan Żółtowski” oraz 1995-1998 „Glegoła & Żółtowski – Architekci s.c.”

Założycielem pracowni jest Stefan Żółtowski, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
Praktykę zawodową zdobywał  w  Warszawskiej pracowni arch. Jakuba Wacławka działającej w ramach „Autorskich Pracowni Architektury APA„ oraz w pracowniach w Paryżu i Brukseli. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uzyskał w 1991r .

Pracownię tworzy zespół architektów w pełni zaangażowanych w tworzenie indywidualnych rozwiązań projektowych.
Uczestniczymy w opracowaniu założeń projektowych i koncepcji architektonicznych budynków.
Zapewniamy naszym klientom opracowanie dokumentacji projektowej, która odpowiada ich oczekiwaniom i pozwala na realizację obiektu funkcjonalnego spełniającego potrzeby Inwestora.
Aktywnie działamy w imieniu Inwestora w uzyskaniu formalnych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń.
Prowadzimy nadzory autorskie na budowie.

Aktywnie działamy w imieniu Inwestora w uzyskaniu pozwolenia na budowę i innych uzgodnień.